Projecten

Tejo Welzijn en gezondheid

Vzw TEJO is een eerste hulplijn voor jongeren met psychische en emotionele problemen, die in 2013 werd opgestart door vijf initiatiefnemers. Ondertussen staan er in de afdeling in Gent 26 therapeuten en 15 onthaalmedewerkers vrijwillig klaar om jongeren psychisch te begeleiden


meer weten over dit project

Buiten Gewoon Grondig Duurzame ontwikkeling

Vzw Buiten Gewoon Grondig zet zich in voor een duurzame toekomst voor mens, dier en natuur. Hun project ‘Bijenvoedselbos-weide’ bestaat uit een terrein van 6000m² dat omgetoverd zal worden tot een grote bijenbiotoop, waar alles in het teken staat van het nuttige beestje.


meer weten over dit project

Bal Spécial Sociaal

Bal Spécial stimuleert talentontwikkeling bij kinderen en jongeren met een passie voor dans via de hulp van professionele dansers.


meer weten over dit project

Tejo

6.378 €

Buiten Gewoon Grondig

7.117 €

Bal Spécial

5.785 €

oudere projecten gesteund door evoto

Project nameProject nameProject nameProject nameProject name

Fonds GHdC+

Het Fonds GHdC+ werd in 2011 opgericht om projecten die amper of niet worden gesubsidieerd door de overheid te ondersteunen.

Steun voor kankerpatiënten

Het Fonds biedt steun aan oncologische patiënten, dit doen ze aan de hand van uitgebreide zorgverlening en een combinatie van alternatieve en conventionele geneeskunde. Hun doel is om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren, stress te verminderen, de genezingskansen van de patiënt te verhogen en sociaal isolement op te heffen.

Steun het project van Fonds GHdC+

Dankzij Evoto.be kan u het Fonds GHdC+ helpen met de bouw van een welzijnshuis voor oncologische patiënten. Het fonds wil er activiteiten organiseren tijdens de behandeling van de patiënten. Hierbij gaat het niet alleen om medische activiteiten of zorgen, maar ook om esthetische, psychische, lichamelijke en sportieve zorg. Op die manier wordt het welzijnshuis een warme plek die de levenskwaliteit van de patiënten zal verbeteren en de kans op genezing zal verhogen.

Verzameld bedrag: 9.449€

Project nameProject nameProject nameProject nameProject nameProject nameProject name

Let us Change

Let Us Change ontfermt zich over kinderen uit de straten van Awassa in het zuiden van Ethiopië: ze bieden hen onderdak, medische zorgen, zoeken mee naar werk voor de ouders van de kinderen, zamelen fondsengeld in,... Let Us Change bestaat uit een Belgische vzw en een lokale ngo in Ethiopië. De organisatie werd opgericht door de Ethiopische Aynalem en de Belgische Johan. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 2008 in Awassa, een stadje in het Zuiden van Ethiopië. Het was het begin van een mooi verhaal.

Van 1 jongen naar 3 opvangtehuizen met 65 kinderen

In 2008 ontmoetten Johan en Aynalem een straatjongen. Johan nam hem mee naar school, Aynalem gaf hem te eten. Elke avond ging de jongen terug op straat slapen. Ayalem haar hart brak en ze besloot hem te adpoteren. Dit was de start voor Let Us Change.

Johan kwam terug naar België om er financiering te vinden voor een opvangtehuis. En die vond hij. Let us Change gaf een nieuwe thuis aan 12 straatkinderen. Vandaag is Let is Change uitgegroeid tot een organisatie met 3 opvangtehuizen. Daarnaast zorgt de vzw er ook voor dat medische kosten van arme gezinnen vergoed worden, dat kinderen geboren in de gevangenis toch de kans krijgen om onderwijs te lopen en creëren ze werkgelegenheid in de regio.

Een waterreservoir voor Let Us Change (Sociaal)

Dankzij Evoto.be kan u Let Us Change helpen met de aanleg van een waterreservoir voor de aanplanting van bomen. Let Us Change wil graag een boomkwekerij opstarten, de aanplanting van de bomen zal de luchtvervuiling en de droogte in het gebied tegengaan. Daarnaast zal de boomkwekerij ook tal van nieuwe jobs creëren voor de vele werklozen in de regio. Maar water is schaars in Ethiopië, daarom is er een waterreservoir van 10 000 liter nodig om dit groene project een groeikans te geven.

Verzameld bedrag: 6.569€

Project nameProject nameProject nameProject nameProject nameProject name

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit die als doel heeft om de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Aan de hand van sociale acties, sensibilisering en opleidingen proberen zij gedragsverandering uit te lokken bij een breed publiek.

De fiets: ecologisch en sociaal

Fietsen is niet alleen een milieuvriendelijk transportmiddel, het zorgt er ook voor dat mensen actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar toegang hebben tot mobiliteit en kunnen fietsen is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. De ernst van de bereikbaarheidsproblematiek neemt toe naarmate men armer is. Mobiliteit is vaak de rode draad doorheen het hele armoedeverhaal. Mensen geraken niet op het werk, op school, in het ziekenhuis, bij familie, ... en kunnen daardoor niet optimaal deelnemen in de samenleving. Daar wil Mobiel 21 verandering in brengen.

Fietslessen voor volwassenen

Al 4 jaar lang organiseert Fietsschool Leuven fietslessen voor volwassenen. De lessen focussen op het aanleren van fietsvaardigheden, verkeersvaardigheden en op het onderhouden van de fiets. De mensen die fietsles volgen doen dit meestal vanuit een specifieke verplaatsingsnood in het kader van werk, kinderen en opleiding. Daarenboven biedt de fiets hen de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker een sociaal netwerk op te bouwen. Door het aanleren van een nieuwe vaardigheid verbetert ook de eigenwaarde van deze mensen.

Dankzij evoto.be kan u Mobiel 21helpen om meer mensen te bereiken. Mobiel 21 merkt dat er als maar meer vraag is naar fiestlessen voor kinderen, jongeren en opvangcentra voor asielzoekers.

Verzameld bedrag: 5.402€

Project nameProject nameProject name

Ons Steentje ijvert naar een nationaal vangnet voor ouders van ernstig zieke kinderen. Ze helpen hen met de administratieve romplsomp en de maandelijkse rekeningen die zwaar doorwegen op hun dagelijkse leven. Zo kunnen de ouders op een meer ontspannen manier tijd doorbrengen met hun kind. Met voordrachten in lagere scholen wil de vzw leerlingen op een duidelijke manier uitleggen wat een “ernstige ziekte” is.

Voor meer informaties : www.onssteentje.be

Verzameld bedrag: 7.230€

Project nameProject nameProject name

De vzw Vergeet de Kinderen Niet! organiseert op een laagdrempelige manier activiteiten voor kinderen die onder de armoedegrens leven zodat ook zij aan het dagelijkse leven kunnen deelnemen. In 2014 heeft de vzw voor het eerst een driedaags zomerkamp georganiseerd. Tijdens deze driedaagse kunnen de kinderen hun zorgen achter zich laten en terug kind zijn.

Voor meer informaties : www.vergeetdekinderenniet.be

Verzameld bedrag: 11.067€

Project nameProject nameProject name

Het doel van de vzw ANAMA is het hersmeden van sociale banden tussen mensen aan de hand van activiteiten rond ecologie. Op die manieren proberen ze hun deelnemers te motiveren om verantwoordelijke en solidaire burgers te worden. Met het project “Seconde vie” geeft de vzw een tweede leven aan kleren die afgedragen, beschadigd of niet langer in de mode zijn.

Voor meer informaties : www.anama.be

Verzameld bedrag: 10.125€

Project nameProject nameProject name

“Bossen planten”: een project voor de herbebossing van de Vlaamse wouden.

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Eén stem = één geplante boom!

Verzameld bedrag: 8.629€

Project nameProject name

Prinsessen- en ridderpakketten voor kinderen op de kinderkankerafdeling in Gasthuisberg.

Op 14 januari 2013 stierf Harte op 6-jarige leeftijd aan de gevolgen van een erg agressieve hersentumor, Tijdens de 4 weken die Harte in het ziekenhuis verbleef, merkten haar ouders het belang op van een aangename ziekenhuisomgeving. Met de vzw Prinses Harte willen zij meebouwen aan die aangename ziekenhuisomgeving door ‘Prinses’ en ‘Ridder’ pakketten uit te delen aan de zieke kinderen. In het pakket zit onder andere: een mooie pyjama die helemaal open kan zodat alle katheters erdoor kunnen, een gepersonaliseerd fleecedekentje, een warmtekussen en een ridder- of prinsessenpop geïnspireerd op Harte.

Verzameld bedrag: 12.246€

Project nameProject name

Organisatie van een zomerkamp en andere activiteiten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Love in Action is een vereniging die kinderen uit kwetsbare gezinnen in Wervik (West-Vlaanderen) regelmatig gratis leuke kinderactiviteiten aanbiedt.

Daarnaast organiseert de vzw jaarlijks een kamp voor amper 8 euro per week, deelt ze kleding en voeding uit, organiseert ze kappersdagen en nog veel meer. Met het geld van Evoto.be editie 2014 willen ze met de 11-plussers eens een weekje op kamp. Ze zouden hiervoor dan enkele degelijke fietsen kopen. De fietsen zouden ze daarna gebruiken voor hun andere activiteiten.

Verzameld bedrag: 13.367€

Project nameProject nameProject name

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud in Vlaanderen en de wereld en dat al sinds 40 jaar. De '+' staat voor meer bos, beter bos en samenwerking met organisaties en overheden. Stem op BOS+ als u wilt investeren in nieuwe bossen en in de kwaliteitsverbetering van bestaande bossen in Vlaams-Brabant, waarmee ook heel wat sterk bedreigde dier- en plantensoorten een broodnodig steuntje in de rug krijgen.

Verzameld bedrag: 8.200€

Project nameProject nameProject nameProject name

De Cliniclowns zijn sinds 1994 actief in heel wat Belgische ziekenhuizen en voorzieningen. Het team bestaat uit 18 clowns die kinderen met een ziekte en/of handicap plezier en afleiding bieden door middel van humor, spel, verbeelding en creativiteit. Indien de Cliniclowns de meeste stemmen krijgen, kunnen zij het ‘Cliniclowns @ home’ project verder uitbouwen. Dit project is ontstaan vanuit de nood om zwaar zieke kinderen nu ook thuis het bezoek van een Cliniclown te kunnen bieden.

Verzameld bedrag: 7.300€

Project nameProject nameProject nameProject nameProject name

Al meer dan 70 jaar zamelt Spullenhulp voorwerpen in om ze opnieuw uit te delen of te verkopen. Met de winst strijden zij tegen uitsluiting en armoede. Daarnaast bieden hun maatschappelijke diensten hulp aan 1500 mensen en beheren ze het grootste Onthaaltehuis van het land. Stem op Spullenhulp en als u werk wilt maken van hun project: een individuele woning voor de vormalige daklozen van het onthaaltehuis, inclusief sociale opvolging aan huis.

Verzameld bedrag: 5.300€