Een veelbelovend vijfde seizoen

Een veelbelovend vijfde seizoen Welzijn en gezondheid

6.378 €
Psychische steun voor jongeren die het nodig hebben

Vzw TEJO is een eerste hulplijn voor jongeren met psychische en emotionele problemen, die in 2013 werd opgestart door vijf initiatiefnemers. Ondertussen staan er in de afdeling in Gent 26 therapeuten en 15 onthaalmedewerkers vrijwillig klaar om jongeren psychisch te begeleiden. Het grote voordeel van TEJO is dat de jongeren er onmiddellijk terechtkunnen voor een kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie op het moment dat zij er nood aan hebben.

Een plaats waar je thuiskomt TEJO werkt met vrijwillige en deskundige hulpverleners. Om deze mensen te blijven motiveren, wil TEJO Gent extra investeren in opleidingen. Daarnaast willen ze ook een professionele, maar warme en huiselijke werkomgeving aanbieden, zodat zowel de vrijwilligers als de jongeren in een fijne en warme plaats terechtkomen.

http://www.tejogent.be/