Reglement

Concept

Evoto.be is een burgerinitiatief gedragen door een groep individuen en ondersteund door het bedrijf Eternit, dat zich sinds jaren inzet voor "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen", waarbij ecologische, economische en sociale aspecten de pijlers vormen voor een duurzaam productieproces van dak- en gevelmaterialen.

Zie ook:
http://www.eternit.be/nl/over-eternit/eternit-en-duurzaamheid/

Wat stelt Evoto.be voor ?

Evoto.be stelt internetgebruikers voor om hun steun te geven aan maximum 3 projecten van Belgische verenigingen, waarvan minstens twee verplicht met hoofdzetel in België en actief in één van de volgende domeinen: gezondheid, duurzame ontwikkeling en welzijn. Dit gebeurt door het opzetten van een gemeenschap via Facebook en een internetsite.

Hoe stemmen ?

De gebruiker kan op twee verschillende manieren éénmalig stemmen voor zijn favoriete project:

  1. Men moet zich aanmelden op de Facebook pagina van Evoto.be, vervolgens moet men de pagina 'liken' en de Facebook Evoto.be applicatie installeren op zijn/haar profiel. Eenmaal de applicatie geïnstalleerd is, kan men nagaan welke projecten van welke verenigingen kandidaat zijn en kan men stemmen op maximaal één project.
  2. Men moet zich aanmelden op de site Evoto.be. Vervolgens moet men op de knop 'stemmen' klikken, die zichtbaar is op de homepage, en kan men stemmen op maximaal één project.

De internetgebruiker heeft ook de mogelijkheid om een commentaar achter te laten of een suggestie aan te reiken voor de steun van een bepaalde vereniging of project.

De stemming loopt ten einde op 30 september 2016.

Hoe worden de projecten gesteund ?

Elke vereniging legt een goed onderbouwd project voor (direct of via de stem applicatie van Facebook).

Eenmaal geselecteerd door het ethisch opvolgingscomité, ontvangen de verenigingen een eerste dotatie van € 5.000. Vervolgens kunnen de verenigingen extra dotaties ontvangen die worden bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat de organisatie behaalt. Bij het behalen van 5000 stemmen ontvangt de vereniging een supplementair bedrag van € 5.000. Wanneer de vereniging de grens van 10.000 stemmen bereikt, ontvangt de vereniging nog eens een bedrag van € 10.000. Het maximale bedrag dat een vereniging kan ontvangen is € 20.000. Eén stem wordt dus gelijkgesteld met twee euro.

De dotaties zijn vastgelegd in overleg met de geselecteerde vereniging en Evoto.be op basis van de financiële toezegging door Eternit.

Hoe worden de projecten van de verenigingen geselecteerd ?

Een comité, bestaande uit experts, komt twee keer per jaar samen om de projecten, georganiseerd door verenigingen, te selecteren. Daarna worden deze voorgelegd aan de Evoto.be gemeenschap voor een stemming.

Hoe kunnen verenigingen een aanvraag voor ondersteuning indienen ?

De verenigingen die een aanvraag willen indienen voor het ondersteunen van een bepaald project kunnen dit doen aan de hand van een inschrijvingsformulier op de site Evoto.be.

Ook internetgebruikers beschikken over de mogelijkheid om tijdens het stemmen een bepaald project van een bepaalde vereniging aan te bevelen voor ondersteuning. De voorgestelde verenigingen zullen vervolgens gecontacteerd worden door Evoto.be met de vraag of zij het online inschrijvingsformulier willen invullen.

Welke projecten zijn verkiesbaar ?

Verkiesbare projecten moeten initiatieven zijn van verenigingen zonder winstoogmerk. Enkel verenigingen die zelf het initiatief genomen hebben van deze projecten kunnen een vraag indienen om gesteund te worden. De gesteunde projecten moeten één van volgende hoofdthema's hebben:

  • Welzijn
  • Duurzame ontwikkeling
  • Gezondheid